Sjøvettregler
1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.


Fartsbegrensninger

I Grimstad kommunes indre havn er fartsgrensen max 5 knop.
Mer om forskriften for fartsgrensen...


Branninstruks

Ved brann i båt...Nyttige adferdsregler
  • Bruk søppelbøttene, kast ikke søppel i havneområdet
  • Sorter avfallet ditt i de ulike beholderne som finnes
  • Bruk havnens toalett - ikke vannet
  • Unngå å kaste søppel i havet
  • Spar på vann og strøm
  • Behold avfallet ditt i båten
  • Hunder skal holdes i bånd og avføring skal plukkes opp
  • Vis hensyn overfor dyr og planter
  • Bruk miljøvennlige produkter og lever miljøskadelig avfall på miljøstasjonen
  • Vær oppmerksom de lokale regler som finnes for området

Ta vare på naturen
I Grimstad er det mange områder i sjøen som er viktige å verne om. Direktoratet for naturforvaltning har oversikt over dette i sin naturbase.
Her kan du søke deg frem til ditt nærområde og se hvilke registreringer som er gjort. For mer informasjon, se her.
 

Linker


www.grimstad.net
www.grimstad.kommune.no


Innseilingen til GrimstadBryggeplassering og liggemønster


      Solution: Protu