Kontakt oss


Gjestehavnen
Driftsansvaret for gjestehavnen er for sommersesongen
satt ut til Café Ibsen ved Jens Otto Dolva.

Havnevertene kan kontaktes på mobil 48 03 98 28 eller VHF kanal 12.


Grimstad kommune
Grimstad Gjestehavn eies av og forvaltes gjennom
Grimstad kommune - havnekontoret.

Henvendelser rettes til havnekontoret ved
havneansvarlig Inger Aaseby Skorstad.

Adr.: Grimstad kommune havn
Besøksadresse: Rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Tlf.: 37 25 01 69
Mobil: 91 63 13 27
E-post: havnekontoret@grimstad.kommune.no

      Solution: Protu